dimanche 15 août 2010

Mon oeil. Mjin neus... * My foot.* in het Nederlands